Hyppää sisältöön

Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä

Päättynyt

Toteuttajat

Gaia Consulting Oy, Funinvest Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Porvoon vesi, GreenStream Network Ltd, Finnish Water Forum

Rahoitussumma

99 690 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/20163/2017

Globaali kysyntä vesivarojen hallintaan, veden käyttöön, puhdistamiseen ja kierrätykseen liittyville ratkaisuille on suuri. Suomalaisilla toimijoilla on monipuolista, kansainvälisen tason vesiosaamista ja yrityksistä löytyy jo monia menestystarinoita. Kansainvälistymisen vahvistamiseksi on kuitenkin tarpeen kehittää uusia toimintamalleja julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyölle ja kumppanuuksille.

Hankkeessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia toiminta- ja kumppanuusmalleja voitaisiin soveltaa suomalaisen vesihuolto- ja vesivarojen osaamiseen perustuvien liiketoimintojen kehittämisessä ja miten niiden käyttöönotto voisi tapahtua? Erityisenä tapausesimerkkinä tarkastellaan vesihuolto-osaamiseen liittyvien vientimahdollisuuksien edistämistä.
  • Miten innovatiivisilla julkisilla hankintamenettelyillä tai vaikuttavuusinvestoinneilla voidaan edistää uudenlaisten kumppanuuksien ja toimintamallien muodostumista sekä edistää suomalaiseen vesiosaamiseen liittyvien teknologioiden, osaamisen ja palveluiden kaupallista menestymistä kotimaassa ja vientimarkkinoilla?
  • Millä tavalla vertailumaissa valtio osallistuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien toimintamallien edistämiseen ja rahoittamiseen (erityisesti pääomittamiseen ja taserahoitukseen)? Millainen rooli valtiolla on muissa maissa vesiosaamiseen liittyvän viennin edistämisessä ja rahoittamisessa? Voidaanko vertailumaissa sovellettuja käytäntöjä soveltaa Suomessa?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Pasi Rinne, puh. +358 400 464 127, pasi.rinne(at)gaia.fi

Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit vesiliiketoiminnan edistämisessä Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä