Hyppää sisältöön

Uusiutuva energia, hajautettu tuotanto ja metsäbiomassan kustannustehokas käyttö

Päättynyt

Toteuttajat

Pöyry Management Consulting Oy

Rahoitussumma

259 820,60 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–12/2016

Hanke tukee hallituksen energia- ja ilmastostrategian valmistelua ja tarjoaa tietoa erilaisten politiikkavaihtoehtojen vaikutuksista laajasti energiasektorin ja muiden alojen toimijoiden kannalta sekä talouskasvun ja ympäristön kannalta tukien päätöksentekoa optimaalisista ohjauskeinoista.

Hankkeen tulokset tukevat sekä energia- ja ilmastostrategian että EU:n 2030 tavoitteiden saavuttamisen lisäksi ilmastolain mukaisen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan valmistelua ja hallitusohjelman kärkihanketta hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti.

Tutustu hankkeen raportteihin: 

Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon potentiaali, kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät Suomessa 

Metsäbiomassan kustannustehokas käyttö 

Ota yhteyttä:

johtaja Juha Elo, Pöyry Management Consulting Oy, p. 010 332 4760, juha.elo(at)poyry.com

EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketin tavoitteiden toteuttaminen Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä