Hyppää sisältöön

Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoitussumma

149 971 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2016–12/2016

Tiedon tarve perustui siihen, että viranomaisvalvonnan toimintatapoja uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Valvonnan painopistettä siirretään jälkikäteisestä valvonnasta ennakoivaan valvontaan ja samalla kehitetään ennakoivan valvonnan menetelmiä. Omavalvonnan roolia palvelujen laadun ja sisällön ensisijaisena valvontamuotona korostetaan. Lisäksi Suomessa valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakenttää muun muassa valinnanvapauden ja monituottajamallin myötä, ja tästä seuraa uudenlaisia vaatimuksia valvonnalle. 

Uudistus tarvitsee tuekseen tietoa siitä, minkälaisia vaatimuksia muuttuva toimintaympäristö valvonnalle asettaa ja miten vaikuttavan omavalvonnan menetelmiä ja edellytyksiä voidaan kehittää riskikohteet tunnistaen ja potilas- ja asiakasturvallisuus ja yksilön oikeuksien toteutuminen varmistaen. Tietoa tarvitaan myös uudenlaisen toimintaympäristön ja valvontakulttuurin edellyttämästä tietopohjasta. Uudistuksen taustaksi tarvitaan lisäksi tietoa siitä, miten valvontaa toteutetaan ja miten sitä on kehitetty muissa maissa (kuten Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa).

Hankkeen päätavoitteena oli selvittää, miten viranomaisvalvontaa tulee sote-uudistuksen yhteydessä suunnata tuottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta optimaalisella tavalla ja miten omavalvonnan vaikuttavuutta voidaan vahvistaa osana valvontakokonaisuuden uudistamista. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 7901, eeva.r.nykanen(at)thl.fi  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan vaikuttavuuden parantaminen Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä