Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslia on sitoutunut hyvää tieteellistä käytäntöä koskevaan ohjeeseen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 24.4.2023 15.42
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on päivittänyt kansallisen tutkimuseettisen ohjeensa. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa HTK-ohje 2023 on laadittu yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa. Valtioneuvoston kanslia edellyttää tutkimuksen rahoittajana, että tutkijat noudattavat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa HTK-ohjeistusta.

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.

Lisätietoa HTK-ohjeesta Tutkimuseettisen neuvottelukunnan verkkopalvelussa: https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk