Hyppää sisältöön

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Consulting Oy, Vates-säätiö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Rahoitussumma

148 297 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–12/2016

Vammaisten henkilöiden työllisyysaste on selvästi matalampi kuin muulla väestöllä. Vuonna 2005 Suomessa työikäisten vammaisten henkilöiden työllisyysaste oli 54 prosenttia, kun se muilla työikäisillä oli noin 75 prosenttia. Monissa hankkeissa on etsitty vammaisille henkilöille uusia työllistymisväyliä, mutta sijoittuminen avoimille työmarkkinoille ei ole niiden myötä juurikaan parantunut.

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys on yksi keino kasvattaa vammaisten henkilöiden osallistumista työelämään ja yleisemmin edistää sosiaalista inkluusiota. Yrittäjyyden tukeminen ja siihen kannustaminen on ollut periaatteessa pitkään yksi vammaisten henkilöiden työllistämiskeinoista. Vuonna 1948 säädetyssä invalidihuoltolaissa mainittiin itsenäisen yrittäjyyden tukeminen. Käytännössä yrittäjyyden tukemiseen on kuitenkin keskitytty vähäisesti.

Selvityksen päätavoitteena oli löytää Suomeen soveltuva kustannusvaikuttava toimintamalli vammaisten henkilöiden yrittäjyyden lisääntymiseen. Selvityksen osatavoitteita olivat:

  • tunnistaa vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä estävät ja mahdollistavat tekijät,
  • löytää erilaisia toimintamalleja vammaisten yrittäjyyden edistämiseen,
  • tunnistaa erilaisista toimintamalleista Suomeen soveltuvimmat ja kustannusvaikuttavimmat,
  • luoda suunnitelma Suomeen soveltuvimpien ja kustannusvaikuttavimpien mallien toimeenpanolle

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Pyry Niemelä, NHG Consulting Oy, p. 040 527 0612, pyry.niemela(at)nhg.fi

Vammaisten yrittäjyyden edistäminen Hyvinvointi ja terveys

Yhteyshenkilö ministeriössä