Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

140 742 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 6/2016

Venäjän ulkopoliittinen käytös on viime aikoina muuttunut, mistä on osoituksena esimerkiksi Ukrainan sota. Muutos kytkeytyy Venäjän poliittisen järjestelmän luonteeseen ja sen tuottamaan politiikkaan.

Hankkeessa tutkittiin ja tarkennettiin Venäjän muutosdynamiikan logiikkaa ja sen konkreettisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia vaikutuksia Suomelle. Hanke tuotti tietoa siitä, mikä on Venäjän järjestelmän tila ja minkälaista politiikkaa se tuottaa etenkin Suomen kannalta tärkeissä kysymyksissä.

Hankkeessa kerättiin ja analysoitiin empiiristä aineistoa Venäjän järjestelmän muutoksesta ja sen ulko- ja turvallisuuspoliittisia seurauksista erityisesti Itämerellä, arktisella alueella ja energiapolitiikassa. Selvitystyöryhmä määritti kehityksestä Suomelle koituvat poliittiset rajoitteet ja riskit sekä valmisteli konkreettiset toimenpidesuositukset yhteistyön vahvistamiseksi ja riskien minimoimiseksi Venäjä-suhteissa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Katri Pynnöniemi, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7754, katri.pynnoniemi(at)fiia.fi

Suomi muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä

Yhteyshenkilö ministeriössä