Hyppää sisältöön

Veropoliittisten päätösten vaikutus työn tarjontaan

Päättynyt

Toteuttajat

VATT

Rahoitussumma

24 803 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2015 – 12/2015

Tuloverotus vaikuttaa kannustimiin tehdä työtä ja ansaita tuloja. Tuloverotuksen muutokset eivät kuitenkaan tutkimustiedon perusteella merkittävästi vaikuta tehdyn työn määrään.

Hanke selvitti tuloverotuksen vaikutuksia ja tarjoaa päätöksentekoon tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa. Hankkeen tavoitteena oli arvioida viimeaikaisten kotimaisten veropoliittisten päätösten vaikutusta työn tarjontaan ja verotuloihin. Lisäksi hankkeessa analysoitiin erityisesti suurituloisten tuloverotukseen liittyviä ongelmakohtia.

Hanke tuotti politiikkavalmistelua tukevaa tietoa verotuksen todellisista tutkimusnäyttöön perustuvista vaikutuksista verotuloihin ja työn tarjontaan. Hankkeen tulosten perusteella voidaan arvioida, mitkä veropolitiikkatoimet ovat tehokkaita työn tarjonnan näkökulmasta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:
Tuomas Matikka, erikoistutkija (VATT), 0295-519461, [email protected]

Talouspolitiikan arvioinnin tueksi hankittava selvitys- ja arviointitoimint