Hyppää sisältöön

Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

199 983 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2018–4/2019

Hankkeen tavoitteena oli arvioida verojärjestelmään kohdistuvien paineiden, kuten, globalisaation, digitalisaation, robotisaation ja väestön ikääntymisen vaikutukset veropohjiin ja niiden herkkyyteen veroasteiden muutokselle. 

Hankkeessa selvitti kysymyksiä:

  • Millainen verorakenne edistäisi parhaiten talouskasvua ja työllisyyttä, ottaen huomioon työn tekemisen uudet muodot ja uudet tuotantoteknologiat?
  • Millainen henkilö- ja yritysverojärjestelmä kannustaisi kouluttautumaan ja vahvistaisi panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä edistäisi innovaatioiden luomista?
  • Millainen verotus vahvistaisi Suomen asemaa globaaleissa arvoketjuissa ja kasvattaisi viennistä saatavaa hyötyä Suomen taloudelle sekä kerryttäisi verotuloja parhaiten Suomeen ottaen huomioon kansainvälinen verokilpailu ja digitaalinen talous?
  • Millainen verotus tukisi elinkeinorakenteen uudistumista ja laajentumista? Tuloverotuksen ja yritysverotuksen pitkän aikavälin linjaukset Suomen verojärjestelmän kokonaisuudessa.

Hankkeen raportit:

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Niku Määttänen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 041 545 6721, etunimi.sukunimi(at)etla.fi 

Työllisyys ja kilpailukyky Verotuksen rakennemuutoksen pitkän aikavälin suunnitelma

Yhteyshenkilö ministeriössä