Hyppää sisältöön

Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa

Päättynyt

Toteuttajat

FLOU Oy, Aviado Partners Advisory Services GmbH, Merit Economics

Rahoitussumma

186 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2021–2/2022

Useissa Euroopan maissa, myös Suomessa, on keskusteltu lentoliikennettä koskevista lisäveroista, joiden avulla pyritään vähentämään lentoliikenteen päästöjä. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan Suomen tukevan ”päästökaupan laajentamista kaikkiin lentoliikenteen ilmastoon vaikuttaviin päästöihin”, ja että ”vaihtoehtoisesti voidaan selvittää lentopolttoaineen veron tai lentomaksun käyttöönottaminen EU:n laajuisesti tai globaalisti”.

Hallitusohjelmaan sisältyy myös lentoliikenteen jakeluvelvoitetta koskeva kirjaus, jonka mukaan kestäville biopolttoaineille tavoitellaan sekoitevelvoitteen avulla 30 prosentin osuutta vuoteen 2030 mennessä. Keväällä 2020 eduskunnan käsiteltäväksi saapui myös kansalaisaloite, jossa ehdotetaan kansallisen lentoveron selvittämistä ja käyttöönottoa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää:

  • mikä olisi lentoveron erilaisten toteutusvaihtoehtojen vaikutus lentomatkojen ja lentoliikenteen päästöjen määrään,
  • millaisia taloudellisia vaikutuksia lentoveron erilaisilla toteutusvaihtoehdoilla olisi Suomelle, sekä lisäksi, mikä olisi lentoveron erilaisten toteutusvaihtoehtojen kustannustehokkuus suhteessa:
  • muihin jo olemassa oleviin ja suunniteltuihin lentoliikenteen taloudellisiin ohjauskeinoihin, erityisesti EU:n päästökauppaan sekä hallitusohjelman kirjauksen mukaiseen lentoliikenteen jakeluvelvoitteeseen ja
  • lentoliikenteen ulkopuolisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin.

Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä hyötyjä ja haittoja ohjauskeinojen kansainvälisellä koordinoinnilla olisi ohjauksen tehokkuuden ja vaikutuksien kannalta ja millä tasolla ohjausvaikutus olisi tehokkainta.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

projektipäällikkö Tuomo Lapp, FLOU Oy, p. 040 758 7916, etunimi.sukunimi(at)flou.io

Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa

Yhteyshenkilö ministeriössä