Hyppää sisältöön

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

179 956 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2017–6/2018

Hanke selvitti, minkälaisia muutoksia EU-tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö edellyttää Suomessa EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) ympäristötavoitteista poikkeamisen lainsäädäntöön ja toimintatapoihin. EU-tuomioistuin on korostanut direktiivin ympäristötavoitteiden oikeudellista sitovuutta, mikä samalla tarkoittaa, että ympäristötavoitteista poikkeamisen perusteet ja menettely ovat nousseet entistä tärkeämmiksi kysymyksiksi. Suomessa ympäristötavoitteista poikkeamisen edellytyksistä ja erityisesti poikkeamismenettelystä säädetään väljästi.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ehdotuksia lainsäädännön tarkistamiseksi ja muiksi toimenpiteiksi siten, että vesipuitedirektiivin mukainen ympäristötavoitteista poikkeaminen on tarvittaessa mahdollista ja menettelyllisesti sujuvaa Suomessa. Samalla vesiensuojelun tason ei tule laskea. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (18.6.2018).

Ota yhteyttä:

Antti Belinskij, SYKE, p. 0295 251 088, antti.belinskij(at)ymparisto.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeamien perusteet

Yhteyshenkilö ministeriössä