Hyppää sisältöön

Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen (VITO)

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy, Demos Helsinki Oy, Suomen ympäristökeskus

Rahoitussumma

186 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–4/2021

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa sitoudutaan hiilineutraaliuteen pyrkivään ilmastopolitiikkaan. Yhtäaikaisesti hallitusohjelmassa sitoudutaan korkeampaan työllisyyteen. On luontevaa kysyä, millä edellytyksillä nämä politiikkatavoitteet ovat yhdessä toteutettavissa ja voidaanko esimerkiksi ilmastopolitiikan avulla tukea työllisyystavoitteen toteutumista.

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää niitä mekanismeja ja vaikutuskanavia, joiden kautta ilmastopolitiikka vaikuttaa työllisyyteen. Toisaalta kiinnostuksen kohteena olivat politiikasta syntyvät muutokset työvoiman ja eri tuotemarkkinoiden rakenteessa. Hankkeessa arvioitiin, murrokseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä sekä ilmastopolitiikkaan liittyvien julkisten investointien ja työllisyyttä tukevien politiikkatoimien vaikutuksia ja parhaita toteuttamismuotoja. Selvityksellä tuettiin tietoperustaista päätöksentekoa ja Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-artikkeliin (13.4.2021).

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Etlatieto Oy, p. 041 444 8144, etunimi.sukunimi(at)etla.fi 

Ilmastopolitiikka ja työllisyys

Yhteyshenkilö ministeriössä