Hyppää sisältöön

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen taloudelliset vaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

ETLA

Rahoitussumma

49 974 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2014 – 3/2015

Eläkeuudistus 2017 pidentää työuria ja vahvistaa eläkejärjestelmän sekä julkisen talouden kestävyyttä. Pidentyneet työttömyysputket ja työuraeläkkeen helppo saatavuus voivat kuitenkin vaarantaa uudistuksen tulokset.

Hanke tutki eläkeuudistuksen vaikutuksia ja tuottaa tietoa talouspolitiikan arviointineuvoston ja muiden eläkejärjestelmää ja julkisen talouden kestävyyttä arvioivien tarpeeseen.

Hankkeen tutkimustulosten mukaan eläkeuudistus 2017 pidentää työuria, tasoittaa tuloeroja ja vahvistaa eläkejärjestelmän ja julkisen talouden kestävyyttä. Riskinä on, että työttömyysputken pidentyminen eläkeiän noston myötä lisää sen käyttöä tavalla, joka vaarantaa työura- ja kestävyystavoitteiden toteutumisen. Uudistuksen myönteiset lopputulokset vaarantuvat myös, jos uuteen työuraeläkkeeseen sovelletaan väljiä saamiskriteerejä.

Tutkimustuloksia käytetään talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa ja muissa eläkejärjestelmän tilaa ja julkisen talouden rahoituksellista kestävyyttä arvioivissa raporteissa.

Ota yhteyttä:
Tarmo Valkonen
tutkimusneuvonantaja
050-3296014
[email protected]

Talouspolitiikan arvioinnin tueksi hankittava selvitys- ja arviointitoimint