Vuoroasuminen huomioitava myös elatusavusta sovittaessa

16.12.2019 9.56
Uutinen

Tällä hetkellä lapsen vuoroasuminen otetaan Suomessa vaihtelevasti huomioon sovittaessa lapsen elatuksesta. Vuoroasumisen yleistyminen eron jälkeisenä asumisjärjestelynä edellyttää myös lapsen elatusjärjestelmän uudelleenarviointia. Elatusavulla pyritään turvaamaan se, että lapsi saa riittävää taloudellista huolenpitoa molemmilta vanhemmiltaan myös silloin kun lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä.

Joulukuun 2019 alussa voimaan tulleessa uudistetussa laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta lapsen vuoroasuminen on otettu huomioon yhtenä mahdollisena asumisjärjestelynä. Myös lakia lapsen elatuksesta tarkennettiin siltä osin, että elatusapua voidaan vahvistaa maksettavaksi myös vuoroasumistilanteessa.

Vuoroasumisen huomioimisesta ei ole tarkkoja ohjeita ja ratkaisukäytännöt lienevät siten varsin vaihtelevia. Suomessa tarvitaan ohjeistusta siitä, miten vuoroasuminen tulisi huomioida elatusavun määräytymisessä. Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva -hanke tuo tietoa tähän tarkastelemalla käytäntöjä Pohjoismaissa. Pohjoismaat eroavat toisistaan siinä, miten vuoroasuminen huomioidaan lapsen elatuksesta sovittaessa. Vuoroasuminen vaikuttaa muissa Pohjoismaissa usein merkittävästi elatusavun määrään tai siihen, maksetaanko elatusapua ylipäätään. Policy Briefissä on esitelty Pohjoismaiden käytäntöjen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Selvityksen loppuraportti valmistuu lokakuussa 2020.

Lisätietoja: professori Mia Hakovirta, Turun yliopisto, p. 040 751 1168, miahak(at)utu.fi