Hyppää sisältöön

Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Rahoitussumma

139 946 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–3/2022

Yhdyskuntien jätevesihuolto – jätevesien keräys viemäriverkostoon ja johtaminen jätevedenpuhdistamolle sekä jätevesien käsittely puhdistamolla – toimii Suomessa yleisesti ottaen hyvin. Kaikissa taajamissa on toimivat viemäriverkostot, joilla jätevedet johdetaan ympäristölupiensa mukaisesti toimiville puhdistamoille. Jokaisella yli 100 asukasvastineluvun (AVL) puhdistamolla on oma ympäristölupansa, minkä määräysten mukaisesti se toimii. Ylätason ohjeistus säädetään EU:n yhdyskuntien jätevesidirektiivissä (UWWTD) sekä valtioneuvoston asetuksessa yhdyskuntajätevesistä (888/2006). EU:n jäsenmaat raportoivat joka toinen vuosi UWWTD:n mukaisesti yli 2 000 AVL:n jätevedenpuhdistamoidensa toiminnasta, ja vuoden 2020 raportoinnissa viisi puhdistamoa ei saavuttanut direktiivin vaatimuksia, kaikki näistä vain typenpoiston osalta.

Hankkeessa oli tarkoituksena täyttää tietotarpeita niin puhdistamoilla kuin viemäriverkostoissakin tapahtuvia jätevesien ylivuotojen osalta, sekä näiden syistä ja ympäristö- ja terveysriskeistä. 

Hankkeen päätavoite oli lisätä tietoa jätevesiverkostojen ylivuototilanteisiin varautumiseen sekä terveys-, hygienia- ja ympäristöriskien hallintaan. Hankkeessa tarkasteltiin yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen vesiensuojelullista ja hygieenistä merkitystä. Satunnaispäästöt johtuvat rankkasateiden aiheuttamista verkoston tai pumppaamoiden kapasiteetin ylityksistä, tai näiden tukkeutumisista tai rikkoutumisista. Näiden syiden aiheuttamien vesiensuojelullisten ja hygieenisten riskien hallinta, tiedon lisääminen ja hyvien käytäntöjen sekä suositusten kirjaamainen tehtiin tämän hankkeen aikana. Hankkeen loppuraporttiin on koottu jätevesien ohitustilanteita koko Suomen aineistosta, joitakin yksityiskohtaisia esimerkkejä valituista kaupungeista sekä asiantuntijaryhmän analyysi ja suositukset toimenpiteistä ja lisätiedon tarpeista.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus, p. 050 466 9082, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Selvitys yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkityksestä

Yhteyshenkilö ministeriössä