Hyppää sisältöön

Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

79 948 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–1/2018

Viimeaikaiset tapahtumat niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin globaalien valtasuhteidenkin tasolla loivat tarpeen tutkimushankkeelle, joka analysoi presidentti Trumpin johtaman Yhdysvaltojen muuttuvaa globaalia roolia ja sen vaikutuksia Euroopassa. Hankkeen tavoitteena oli analysoida Yhdysvaltojen ulkopolitiikan sisäisiä ja ulkoisia muutostekijöitä sekä Yhdysvaltojen muuttuvan roolin vaikutusta Euroopan turvallisuusympäristöön, transatlanttisiin suhteisiin ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, miten Suomi voi varautua havaittuihin Yhdysvallat-sidonnaisiin muutosajureihin.

Hankkeessa tarkasteltiin aiheesta tehtyä muuta ajankohtaista tutkimusta sekä hallinnon eri aineistoja, kuten hallinnon selvityksiä kongressille, politiikkatason linjauksia eri strategiadokumenteissa sekä hallinnon edustajien puheakteja Yhdysvaltojen poliittisesta suunnasta.

Hanke pyrki vastaamaan kysymykseen siitä, mihin Yhdysvallat on menossa ja mikä on linjamuutoksen ymmärtämisen merkitys Suomelle.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin sekä selvitystä koskevaan tiedotteeseen (31.1.2018).

Hankkeen esittely loppuraportin julkistamistilaisuudessa 31.1.2018

Julkaistamistilaisuuden videotallenteet

Mika Aaltolan esitys 15.11.2017 vuorovaikutustilaisuudessa

Ota yhteyttä:

Ohjelmajohtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti, p. 09 432 7780, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi 

Yhdysvaltain vaikutus Euroopan ja Suomen turvallisuudelle Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet