Hyppää sisältöön

Yhteiskunnan syrjällä - vetäytyvien nuorten elämäntilanteet ja tukeminen (YHSY)

Päättynyt

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, THL, Diakonia-amk

Rahoitussumma

134 780 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2014 – 8/2015

Työn ja koulutuksen ulkopuolella on nuoria, joita yhteiskunnan nykyiset palvelut eivät tavoita.

Hankkeessa analysoitiin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten määrää ja elämäntilanteita, heille suunnattujen palveluiden nykytilaa sekä niiden kehittämisen ja yhteensovittamisen keinoja.

Työskentelyn tulos on viisi politiikkasuositusta, joita toteuttamalla kohderyhmän nuoret on mahdollista saada palvelujen piiriin ja tukea heitä nykyistä paremmin sekä luoda edellytyksiä itsenäiseen elämään.
 
Toimenpide-ehdotukset ovat seuraavat:
1) nuorten matalan kynnyksen palvelu jokaiseen kuntaan,
2) luottotyöntekijä ja yksi suunnitelma nuorelle,
3) nivelvaiheansoista tuen jatkuvuuteen,
4) tulevaisuustuki toimeentulotuen sijaan ja
5) nuorten tukijärjestelmää johdettava kokonaisuutena.


Ota yhteyttä:
Mirja Määttä, VTT, tutkija, Keski-Suomen ELY (hankkeen aikana Itä-Suomen yliopisto)
0295024996, [email protected]

Yhteiskunnan polarisaation ehkäisy