Hyppää sisältöön

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

99 280 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2017–11/2017

Valtioneuvostossa on käynnissä lainsäädäntöhanke ympäristöllisten menettelyjen yhdentämiseksi, eli niin sanottu yhden luukun periaatteen lainsäädäntöhanke, joka tarvitsee täsmennettyä periaatteen vaikutuksista. Yhden luukun mallilla tarkoitetaan asiakasnäkökulmasta yhtenäistä palvelukokemusta, jossa käyttäjää ei vaivata tarpeettomasti tietopyynnöillä ja hän saa tarvitsemansa luvat mahdollisuuksien mukaan yhdestä palvelupisteestä.

Hankkeen tavoitteena oli:

  • analysoida toimintavaihtoehtojen ja säädösmuutosten suhdetta nykytilaan sekä valmisteltujen esitysten tietopohjaa;
  • arvioida keskeisten toimintavaihtoehtojen keskeisiä taloudellisia, viranomais-, ympäristö-, kansalais-, tietoyhteiskunta- ja muita vaikutuksia suhteessa nykytilaan sekä;
  • laatia edellisen perusteella suosituksia siitä, mihin seikkoihin säädösmuutoksissa tulisi vielä kiinnittää erityistä huomiota ja miten säädösvalmistelun tietopohjaa tulisi mahdollisesti vielä vahvistaa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tiedotteeseen sekä videoon.

Ota yhteyttä:

Kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus p. 040 517 3446, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi ja professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 575 1589, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Ympäristölupamenettelyjen yhden luukun periaatteen vaikutusarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä