Hyppää sisältöön

Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–1/2019

Tutkimuksen päätehtävä oli tukea palvelujen kehittämistä ja uuteen malliin siirtymistä. Hankkeen keskeiset tavoitteet olivat:

  • varmistaa, että kokeilut tehdään laadukkaasti ja niistä oppiminen varmistetaan;
  • koota kokeiluihin pohjautuvat suositukset siitä, miten työvoima- ja yrityspalveluista saadaan asiakaslähtöisiä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä kohottavia sekä työttömyyttä vähentäviä;
  • arvioida, mitkä kokeillut toimenpiteet ovat vähentäneet tai voivat vähentää työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvia kokonaiskustannuksia;
  • muodostaa suositukset siitä, mitkä kokeilujen opeista kannattaa ja voidaan ottaa käyttöön maakuntamalliin siirryttäessä ja mitä toimintatapojen, rakenteiden ja säädösten uudistamista se vaatii;
  • varmistaa keskeisten oppien leviäminen sekä tulosten vaikuttavuus tuomalla keskeiset sidosryhmät määrittelemään kokeiluja, seuraamaan niitä sekä tulkitsemaan tuloksia yhdessä.

Näiden tavoitteiden kautta tuettiin uuden maakuntamallin suunnittelua, jossa keskiössä on luoda asiakaslähtöisiä, työllisyysastetta kohottavia ja työttömyysastetta vähentäviä palvelukokonaisuuksia. Hankkeen lopputuloksena muodostettiin empiriaan ja sidosryhmien yhteiseen tulkintaan pohjautuvat suositukset siitä, millaiset toimintamallit tulisi ottaa käyttöön maakuntamallissa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (7.1.2019).

Ota yhteyttä:

tutkija Mikko Annala, Demos Helsinki, p. 040 778 6062, mikko.annala(at)demoshelsinki.fi

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä