Hyppää sisältöön

Yritystukien arviointi ja vaikuttavuus

Päättynyt

Toteuttajat

VATT

Rahoitussumma

41 580 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2014 – 4/2015

Julkinen valta voi tukea yrityksiä joko verotuksen avulla tai suorilla yritystuilla. Kaikki tuet eivät kuitenkaan tuota toivottua lopputulosta.

Hanke tarkasteli kriittisesti nykyisiä yritystukien periaatteita, kommentoi niiden relevanssia ja esitti niihin lisäyksiä ja muutoksia.

Lisäksi hanke otti huomioon kansainvälisen kokemuksen erilaisista arviointimalleista. Tältä pohjalta luotiin ehdotus arviointikehikoksi Suomen olosuhteisiin. Hanke loi pohjaa yritystukien luotettavalla arvioinnille ja laadukkaalle lainvalmistelulle.

Hankkeen tulokset osoittavat, että tutkimus- ja kehitystoiminnan suorilla tuilla ja verohelpotuksilla näyttää olevan positiivinen vaikutus innovaatiotoimintaan. Vaikka pienet yritykset hyötyisivät eniten, suuret yritykset saavat valtaosan tukirahoista. Työllistämis- ja matalapalkkatuet eivät puolestaan vaikuta työllisyyteen tai yritysten tuottavuuteen.

Ota yhteyttä:
Timo Rauhanen, erikoistutkija, 0403045556, [email protected]

Julkisen talouden kestävyys ja rakenne