Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Hiilimarkkinoilla tapahtuu nyt paljon: yritysten ilmastotavoitteet voisivat edistää Suomen ilmastotavoitteita 

Anna Laine Anna Pakkala Iris Mäntylä Julkaisupäivä 15.12.2023 13.29 Blogit

Tutkimus vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvästä kansainvälisestä viitekehyksestä luo tilannekatsauksen kansainväliseen hiilimarkkinaan ja sitä muovaavaan sääntelyyn sekä aloitteisiin. Hankkeen väliraportti julkaistiin 11. joulukuuta 2023.

Väliraportti käsittelee hiilimarkkinoita koskevan sääntelyn ja kansainvälisten aloitteiden nykytilaa ja kehitystä sekä ilmastoyksiköitä ostavien yritysten toiminnan reunaehtoja. Väliraportissa tuodaan myös esille markkinakehityksen mahdollisia vaikutuksia Suomen ilmastotavoitteille.

Vapaaehtoiset ja velvoitehiilimarkkinat ovat yhtenäistymässä

Väliraportin perusteella hiilimarkkinoiden sääntely, erityisesti ilmastoväittämiin liittyen, lisääntyy tulevina vuosina samalla kun kansainvälisten hiilimarkkinoiden vapaaehtoiset aloitteet yhtenäistyvät. Epäselvyydet keskeneräisissä EU-säädöksissä kuitenkin luovat epävarmuutta hiilimarkkinoille ja heikentävät yritysten kiinnostusta osallistua niihin. EU-sääntelyn ohella Pariisin sopimuksen 6 artiklan mukainen markkinayhteistyö tulee vaikuttamaan merkittävästi hiilimarkkinoiden kehitykseen.

Kotimaisen toimintaympäristön kehityksen sekä Suomen omien valmiuksien kannalta hyödyllistä olisi, että valtio lisäisi keskustelua hiilimarkkinoiden mahdollisesta hyödyntämisestä osana valtion ilmastotavoitteita ja laatisi Pariisin sopimuksen 6 artiklan mahdollista hyödyntämistä koskevan suunnitelman.

Yritysten halu osallistua hiilimarkkinoille vaatii markkinan selkeää tulevaisuuskuvaa

Raportin alustavien tulosten perusteella kotimaiset yritykset ovat tärkeä osa valtion ilmastotavoitteiden toteutumista. Ilmastoyksiköiden kysynnän ja tarjonnan mahdolliset kehityssuunnat ja niiden vaikutukset Suomelle riippuvat kuitenkin kotimaisten ja ulkomaisten ilmastoyksiköiden sekä ilmastotuki- ja kumoutumisväittämien käytöstä ja houkuttelevuudesta. Epäselvässä markkinatilanteessa suurin osa yritysten ostopotentiaalista voi jäädä käyttämättä.

Suomella on mahdollisuus edistää hiilimarkkinoiden selkeyttämistä ja kotimaisten hillintätulosten kysyntää ja tarjontaa lisäämällä ilmastotukiväittämän tunnettuutta, luomalla mahdollisuuksia toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle sekä ohjaamalla rahoitusta kansallisten ilmastotavoitteiden kannalta keskeisiin hankkeisiin ja teknologioiden kehitykseen.

Väliraportti tarjoaa katsauksen nykytilanteeseen, mutta markkina muuttuu nopeasti

Hankkeen väliraportti tarjoaa arvokasta tietoa hiilimarkkinoiden kehityksestä ja sen vaikutuksista Suomen ilmastotavoitteisiin. Raportti ei ole kuitenkaan ole lopullinen ja siinä esitetyt havainnot voivat vielä muuttua hankkeen edetessä sääntelyn ja toimintaympäristön kehittyessä nopeasti. Väliraportti on julkinen ja se on ladattavissa osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-035-6.

Väliraportin jälkeen hankkeessa keskitytään ymmärtämään Suomessa tuotettujen hiilensidontaratkaisujen skaalaamisen mahdollisuuksia ja vuoden 2023 maaliskuussa julkaistun hiilimarkkinoiden hyviä käytäntöjä koskevan oppaan päivitystarpeisiin. Hankkeen loppuraportin julkaisu syksyllä 2024 tulee tarjoamaan kattavan kuvauksen hiilimarkkinoiden kehityksestä ja sen vaikutuksista Suomen ilmastotavoitteisiin, sekä antamaan suuntaviivoja hiilensidontaratkaisujen kehittämiseen ja skaalaamiseen.

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutettavan tutkimuksen toteuttavat valtioneuvostolle Gaia Consulting Oy, Pellervon taloustutkimuskeskus, Laininen Law Oy ja Perspectives Climate Group GmbH.

Lue myös tiedote: Selvitys: Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden sääntely kehittyy – Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä (11.12.2023)

Teksti: Anna Laine, Anna Pakkala ja Iris Mäntylä, Gaia Consulting Oy

Anna Laine Anna Pakkala Iris Mäntylä

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.