Blogi: Tieto käyttöön!

Blogit

Nyt ei ole aika jättää yhtään työikäistä ulos

Pirjo Juvonen-Posti Julkaisupäivä 22.4.2020 11.52 Blogit

Pirjo Juvonen-PostiTyöikäisten monialaiseen palvelutarpeeseen on valmistauduttava COVID-19-työssä.
Opetusministeri Li Andersson totesi, ettei erilaisilla oppimispoluilla olevien lasten ja nuorten erityisen tuen tarve katoa mihinkään etäopetuksen aikana. Vastaavalla tavalla ei häviä myöskään työkyvyn ja työllistymisen tuen tarve lomautusten, irtisanomisten, konkurssien ja toiminnan loppumisen yhteydessä.

Olemme viisastuneet 1990-luvun alun laman jälkeen tehdyistä virheistä: pitkäaikaiset inhimilliset, sosiaaliset ja taloudelliset seuraamukset tunnetaan ja tunnustetaan yhteisesti. Kuten hallitus kehysriihen tiedotustilaisuudessa totesi, nyt Suomessa on mahdollisuus toimia toisin.

Koronapyörteissä tarvitaan monialaista työkyvyn tukea

Talouden ja elinkeinoelämän eri tukitoimilla pyritään varmistamaan työtä ja työpaikkoja. Jatkossa tarvitaan koko työvoima talouden rattaiden pyörittämiseen ja kestävyysvajeen taittamiseen. Mukaan tarvitaan edelleen myös työkyvyltään erilaisista lähtökohdista työelämään osallistuvien panos. Tämä ei ole se kohta, jolloin voi jättää ketään ulos.

Osalle työikäisistä yritystoiminnan uudelleen käynnistyminen, lomautuksen päättyminen tai uudelleen työllistyminen riittää. Osa työikäisistä ihmisistä tarvitsee COVID-19 -pyörteissä monialaista tukea pysyäkseen työssä tai päästäkseen sinne uudelleen. Tähän tulee valmistautua erityisesti tilanteessa, jossa uusia panostuksia palveluihin ei ole luvassa ja nykyistenkin resurssien käyttöä joudutaan tarkentamaan.

Koko byrokratia tukemaan työllistyvyyttä

Olemme tutkineet työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittamista Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -hankkeessa. Selvitämme vaikuttavuuden arvioinnin uusia mahdollisuuksia palveluiden ja etuuksien viidakkoisessa ja monitoimijaisessa ympäristössä.

Kun tavoittelemme parempaa työllistyvyyttä, hyvinvointivaikutuksia ja myönteisiä vaikutuksia julkiselle taloudelle, korostuu kolme asiaa: ihmislähtöisyys, palvelun ja toimeentuloetuuden yhteensovittaminen ja monisektorisesti toimivien ammattilaisten tiivis, asiakkaan kanssa tapahtuva pitkäkestoinen yhteistyö.

Sosiaaliturvan uudistus on tarpeen, ja kuten Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteen tiedekunnan dekaani, professori Juho Saari kommentoi Facebookin Eriarvoisuusvarastossa, myös palveluja on tässä yhteydessä uudistettava. Koko monisektorisen byrokratian yhteisenä tavoitteena tulisi nyt olla työllistyvyyden tukeminen.

Teksti: johtava asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.