Blogi: Tieto käyttöön!

Strateginen tutkimus valottaa yhteiskunnallisia haasteita monipuolisesti

Mikael Hildén Julkaisupäivä 8.10.2019 14.13 Blogit

Mikael HildénPääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” korostaa asioiden selvittämistä päätöksenteon tueksi. Sanahaku paljastaa, että nykyinen hallitus pitää selvittämistä, selvityksiä ja tutkimusta tärkeinä. Selvityksiin viitataan peräti 190 kertaa ja tutkimukseen ja tutkijoihin 91 kertaa. Hallitus on tunnistanut tutkimus- ja selvitystarpeita käytännössä hallinnon kaikilla osa-alueilla veropolitiikasta ilmasto- ja sosiaalipolitiikkaan.

Tietotarpeet osoittavat, että elämme maailmassa, joka muuttuu ja jota hallitus myös pyrkii muuttamaan. Tämä on perusteltua, sillä monet nyky-yhteiskunnan totutuista kehityspoluista näyttävät johtavan umpikujiin. Uusiin ratkaisuihin ei kuitenkaan voi rynnätä suin päin. Ensi näkemältä hyvältä tuntuva ratkaisu voi aiheuttaa uusia ongelmia, jotka voivat olla jopa hankalampia kuin ne, joita alun perin haluttiin ratkaista.

Oman tutkimuskenttäni historiasta löytyy runsaasti esimerkkejä ongelmista, jotka ovat syntyneet, kun on tuijotettu liian kapea-alaisesti lyhyen aikavälin ratkaisuihin. Liian suuri usko bioenergian mahdollisuuksiin, ’turvallisten’ otsonikerrosta kuluttavien kylmäaineiden laajamittainen käyttö, pölyttäjiä vaarantavien kasvinsuojeluaineiden levittäminen ja kaiken pakkaaminen muoviin ovat kaikki aiheuttaneet eriasteista yhteiskunnallista krapulaa. Euroopan ympäristövirasto EEA julkaisikin joitakin vuosia sitten koosteen ’Late lessons from early warnings’, joka muistuttaa, että asioiden monipuolinen tarkastelu on hyvä tapa toteuttaa varovaisuusperiaatetta.

Hallitusohjelmassa osa selvityksistä ajatellaan johtavan suoraan uusiin lakeihin ja strategioihin: ”Tehdään selvitys, jonka tavoitteena on yritysvastuulain säätäminen. (s. 108)” ja ”Luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti” (s. 114). Toiset aiheet ovat pitkäjänteisiä, eikä vielä tiedetä mikä on lopputulos: ”Edistetään korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä” ja ”Luodaan pitkän aikavälin kansallinen visio suomalaiseksi ruokajärjestelmäksi” (s. 123).

Tutkimus- ja selvitystarpeet haastavat tutkimusta tarjoamaan vastauksia, mutta myös pohdintaan, joka voi arvioida kriittisesti alkuperäistä kysymystä. Suomessa meillä on poikkeuksellisen hyvä tilanne siinä, että strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on vuodesta 2015 rahoittanut ”pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin”. STN:n ohjelmien ansiosta on kertynyt uutta osaamista ja havaintoja siitä, miten yhteiskuntaa voi kehittää ja mitä sudenkuoppia kehittämisessä voi olla.  

Strategisen tutkimuksen tuloksia on esitetty monella eri tavalla raporteista taide-esityksiin. Yhteistä strategisen tutkimuksen hankkeille on ymmärrys siitä, että tieteellinen julkaisu on vain yksi lähtökohta. Ohjelmien ja hankkeiden kokoamat ratkaisukortit edustavat toista ääripäätä – vuosien työ on tiivistetty lyhyeksi väittämäksi. Esimerkiksi yksinkertainen virke ”Muutospolut, jotka tunnistetaan erityissä murrosareenoissa, toimivat välineinä suunnata kehitystä kohti haluttuja tavoitteita” pitää sisällään vuosien työn, joka on dokumentoitu tieteellisen tarkasti, mutta joka on myös toiminut inspiraationa, kun on haettu keinoja kehittää mm. luonnonvarojen hallintaa siten, että kestävän kehityksen tavoitteet tulevat aiempaa paremmin huomioiduksi.

Nykyisessä some-todellisuudessa on petollisen helppoa kuvitella, että ratkaisut ovat twitter-viestien pituisia. Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit osoittavat, että tviitti voi parhaimmillaan johdattaa polulle, joka vie tietolähteiden ääreen. Ratkaisuja joudutaan edelleen hakemaan tukeutumalla syvälliseen tietoon, joka ei puristu 240 merkkiin. Uutta strategisessa tutkimuksessa on se, että on yhdessä eri yhteiskunnallisten vaikuttajien ja toimijoiden kanssa luotu uutta tietoa ja yhdistetty osaamista ja tieteenaloja uudella tavalla.

Strateginen tutkimus ei tarjoa valmiita vastauksia hallitusohjelman kaikkiin tietotarpeisiin, mutta hankkeiden ja ohjelmien ansiosta on kehittynyt uusia osaajia, jotka ymmärtävät miten vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä tulee lähestyä. Näin voimme kehittää kykyämme ottaa myös heikkoja varoituksen viestejä vakavasti niin, että vähennämme tarvetta tuottaa jälkiviisautta. Konsta Pylkkänen totesi jälkiviisaudesta, että ”siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiin tulevaksi ja sakilla setvitään, miten olisi paras käyttäytyä.” Nopeasti muuttuvassa maailmassa tämä voi olla hyvin tehokas tapa maalata itsensä lopullisesti nurkkaan.    

Teksti: Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus

Mikael Hildén

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
V
Vesa Tanskanen 2 Vuodet sitten
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Maapallon_jaahdyttaja_vaarassa__mustan_h(44927)
Arvoisat vastaanottajat. Koskee entistä artikkeliasi ed. paikassa ilmeisesti.

Kirjoitatte mm: "Arktinen alue on maapallon ilmaston jäähdyttäjä. Jos sen jäähdytysteho heikkenee, koko maapallon lämpeneminen kiihtyy entisestään. "
1. Kysyn, miten niin jäähdytysteho heikkenisi, jos vaikka jäämeri olisi sula. Eikö paremminkin jäähdytysteho kasva, kun sulempi meri nostaa lämpöa ja vesihöyryä ilmaan ja siitä ylemmäs avaruuteen säteilemään. ?  Onko tämä vain jostain saksittua tiedehömppää. Siinähän 'fiksut' ihmiset on toki erittäin eteviä.
2. Tämä onkin varsinainen kysymykseni, koska kuten huomasit, edellisestä olin jo abaut varma. Siis: - 1800-luvulla (+ 1900 alkupuoli) oli valtaisa maanraivaus käynnissä P-Amerikassa ja Euraasiassakin pohjoisilla alueilla. Siinä oli oleellista poltto. Ja villejä laajoja metsäpaloja.Sitten perään oli erittäin mittavaa hiilenpolttoa saastuttavin tavoin. Muistan lukeneeni joskus jonkin jäätikkökairaustutkimuksen Grönlannista, jossa havaittiin nykyistä selvästi suurempia 'musta hiili' kertymiä juurikin noina aikoina. Nykyisin ihan toisin, vaikka pressa toki puhui niin huolestuneesti. Onks teillä mitään tietoo? Vai onko 20 vuotta vanhemmat tutkimukset jo ihan tuntematonta antiikkia. Ja jos kun ne ei tule greenpeaceläisestä tietosuodattimesta.
3. Mieleeni on myös jäänyt, että Nansen aloitellessaan naparetkeilyä 1800-luvun loppupuolella Grölannin ylityksellä, niin hän hämmästeli suurta mustaa ilmalaskeumaa jäätiköllä. En muista mahtoiko hän sitä teoretisoida enempää, mutta mielestäni vastuullisen nykytutkijan tulisi. Ai, mut silloinhan se palkkapussien tulo voisi loppua.
4. Mieleeni on myös jäänyt tutkimustiedote, jossa tutkijat säätietojen pohjalta otaksui, että pilvien vähentyminen, eli kirkkaammat paisteisemmat  taivaat Grönlannissa olisi ehkä ollutkin syynä pikku hiukan lisäänyneeseen sulamiseen. Eli hyvä uutinen, taivaat kirkastuvat, lämpenee ja vaan jotkut kauhistelevat jopa levittävät paniikkia.
5. Saako näitä kysymyksiäni julki jotenkin sivuillenne ja vastaatteko?
MH
Mikael Hildén 2 Vuodet sitten vastais Vesa Tanskanen n.
Kiitos kommenteista, jotka eivät suoraan liity blogiin, mutta vastaan, koska niissä nousee esiin yleisempiä asioita. Kirjoitukseen, johon viittaat, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228323, on tiivistelmä mustan hiilen merkityksestä arktisella alueella. Lyhyessa tiivistelmässä toteamus ’jäähdytystehosta’ on yleistys, jonka pääviesti on se, että arktisen alueen lämpeneminen heijastuu myös laajemmin maapallon ilmastojärjestelmään. Tuore arktisen neuvoston tutkimustiivistelmä https://www.amap.no/documents/doc/amap-climate-change-update-2019/1761 korostaa myös tätä. Miten ja kuinka voimakas tämä vaikutus on sekä miten se ilmenee, tutkitaan intensiivisesti, esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen Timo Vihma kollegoineen julkaisi tänä vuonna laajan analyysin (https://doi.org/10.1002/joc.6225), jossa tarkastellaan yhteyttä arktisen lämpenemisen ja Euroopan sääilmiöiden välillä. Tutkimus osoittaa, että pelkkä yksinkertainen päättely joidenkin fysikaalisten ilmiöiden pohjalta ei riitä asioiden ymmärtämiseksi.

Toinen kysymys liittyy mustan hiilen historiallisiin laskeumiin. Olet täysin oikeassa siinä, että nokilaskeumat olivat nykyistä suuremmat monilla alueilla 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Tuore kanadalainen tutkimus osoittaa sen myös uusien jääkairausten avulla https://www.atmos-chem-phys.net/18/12345/2018/. Tämä ei kuitenkaan ole mikään peruste olla vähentämättä päästöjä edelleen. Eihän esimerkiksi savusumupäivien väheneminen suurkaupungeissa tarkoita, ettei enää tarvitse kiinnittää huomiota ilmansuojeluun. Jääkairausten viesti on kuitenkin positiivinen. Kairaukset osoittavat, että jotakin voidaan tehdä pilaantumisen vähentämiseksi. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että musta hiili ei ole pääsyy esimerkiksi Grönlannin jäätikön sulamisen kiihtymiselle. Sulaminen johtuu ennen kaikkea korkeista lämpötiloista, joiden merkittävin aiheuttaja on ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu. Sulamisnopeuden luonnehtiminen sanoilla ’pikku hiukan’ ei valitettavasti vastaa todettua kehitystä. Sulamista voi nykyään tarkastella lähes reaaliaikaisesti https://nsidc.org/greenland-today/greenland-surface-melt-extent-interactive-chart/ . Aineisto osoittaa, että havaitut sulamisnopeudet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana monesti olleet moninkertaisia vuosien 1981-2010 keskiarvoon verrattuna.

Yhteenvetona voi todeta, että arktisen alueen lämpeneminen on monimutkainen ilmiö ja monet sen seurauksista ovat vaikeasti hahmotettavissa. Yhteys blogiin, joka sai sinut kirjoittamaan, on se, että myös arktinen ilmastonmuutos on esimerkki monimutkaisesta kysymyksestä, jonka tarkastelemiseksi tutkijoiden tulee tuottaa tiivistelmiä, kuten mm. arktisen neuvoston työryhmät tekevät ja johon pyrimme musta hiili-tiivistelmällämme. Yhteenvedoissa joudutaan väistämättä yksinkertaistamaan joitakin asioita. Päähuomio laajassa yhteiskunnallisissa keskusteluissa tulisi kuitenkin olla tutkimustulosten tulkinnoissa. Tiedelehdissä ruoditaan yksityiskohtia ja täsmällisiä mekanismeja, joista koko ajan opitaan uutta.