Mikael Hildén

Kirjoittaja johtaa ilmastonmuutoksen ohjelmaa Suomen ympäristökeskuksessa ja Strategisen tutkimusneuvoston ohjelmaa Resurssitehokas ja hiilineutraali Suomi. Hildén on myös osallistunut useiden ilmastokysymyksiin paneutuvien valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden, kuten sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) ja pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO), toteuttamiseen ja johti ilmastolain kehittämistä tukevaa UUSILMA-hanketta.