Mikael Hildén

Kirjoittaja johtaa ilmastonmuutoksen ohjelmaa Suomen ympäristökeskuksessa ja Strategisen tutkimusneuvoston ohjelmaa Resurssitehokas ja hiilineutraali Suomi. Hän osallistuu myös Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hankkeeseen ja tarkastelee siinä erityisesti eri tahojen tarvetta saada tietoa ilmastohaavoittuvuudesta. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.