Mikael Hildén

Kirjoittaja johtaa ilmastonmuutoksen ohjelmaa  Suomen ympäristökeskuksessa ja on Strategisen tutkimusneuvoston jäsen. Hän on osallistunut useiden ilmastokysymyksiin paneutuvien valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden, kuten sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) ja pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO), toteuttamiseen ja johti ilmastolain kehittämistä tukevaa UUSILMA-hanketta. Hän johtaa KOKOSOPU-hanketta.