Anne Mattero

Anne Mattero

Kirjoittaja työskentelee neuvottelevana virkamiehenä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Anne Mattero on Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI) -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Matteron tehtäviin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla kuuluvat mm. kulttuurimatkailun edistäminen ja Agenda 2030 ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat.