Anssi Keinänen

Kirjoittaja toimii lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Keinänen on keskittynyt tutkimuksessaan lainvalmistelun laatuun liittyviin kysymyksiin, kuten vaikutusten arviointien laatuun, vaihtoehtoisten sääntelykeinojen huomioimiseen sekä sidosryhmien rooliin säädösvalmistelussa. Keinänen johtaa valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan kuuluvaa lainsäädännön arviointineuvoston työn liikkeellelähdön arviointihanketta.

Lainsäädäntötutkimus on Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella toimiva oppiaine ja tutkimusryhmä. Lainsäädäntötutkimuksessa opetuksen ja tutkimuksen kohteena on säädösvalmistelun laatu sekä lainsäädännön täytäntöönpano ja valvonta. Oppiaineessa koulutetaan erityisasiantuntijoita sääntelyn valmisteluun ja soveltamiseen sekä sidosryhmien edunvalvontaan liittyviin työtehtäviin. Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekijöille sääntelyn parantamiseksi ja olla rakentamassa toimivampaa sääntelyä yhdessä sidosryhmien kanssa.