Lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuuden arviointi (LATVA)

Käynnissä

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

122 384 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–2/2019

Suomeen perustettiin vuonna 2015 lainsäädännön arviointineuvosto, jonka tehtävä on valvoa lainsäädännön vaikutusten arvioinnin toteutumista. Varsinaisesti neuvosto aloitti toimintansa kevään 2016 aikana. Lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan kehittämisen, avoimuuden ja tilivelvollisuuden kannalta on tärkeää saada tietää, miten arviointineuvosto on onnistunut toimintansa kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa lainsäädännön arviointineuvoston tämän hetkisestä toiminnasta, verrata arviointineuvoston toimintatapoja ja resursseja muiden maiden vastaavien toimielinten toimintaan sekä tuottaa näkemys siitä, miten lainsäädännön arviointineuvoston toimintaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. On tärkeää saada tietää esimerkiksi sidosryhmien näkemys lainsäädännön arviointineuvoston toiminnasta ja sen kehittämisen mahdollisuuksista, koska sidosryhmät (erityisesti poliitikot ja ministeriöiden ylimmät virkamiehet) ovat avainasemassa vietäessä arviointineuvoston toiminnan vaikutuksia lainvalmisteluun.

Hankkeen yhteiskunnallisena tavoitteena on parantaa lainvalmistelun laatua ja lisätä sekä arviointineuvoston että ministeriöiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta.

Ota yhteyttä:

professori Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto (UEF), p. 050 442 2582, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Muut tietotarpeet Lainsäädännön arviointineuvoston työn liikkeellelähdön arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä