Anu Siren Anu Siren

Kirjoittaja johtaa Tampereen yliopiston ja Ikäinstituutin yhteishanketta ”Ikäystävällisyyden laatuindikaattorit Suomessa – kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen väestön ikääntymiseen”. Tutustu hankkeen vuoden 2023 vuosiraporttiin: Nykytilanteen kartoitus - Ikäystävällisyyden arviointimenetelmät.

Kuva: Jussi Koivunen