Emma Hakala

Kirjoittaja työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa ja johtaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ”Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus” -hanketta.