Heli Paavola

Kauppatieteiden tohtori Heli Paavola toimii Tempo Economicsilla kehitysjohtajana; hän on ollut toteuttamassa Suomen arktisen osaamisen kaupallistamisen, tuotteistamisen, viennin ja näkyvyyden luomisen esteet, kannustimet ja instrumentit -selvitystä, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimusuunnitelman toimeenpanoa.

Arktinen osaaminen on kokemusperäistä ja tietotaitoon perustuvaa osaamista, ymmärrys siitä, missä asiakas on ja mitkä on asiakkaan haasteet. Arktisilla alueilla hankkeiden kuoleminen ja eläminen riippuu siitä, että hallitaan vaikeat olosuhteet.