Hyppää sisältöön

Turvallisuustilanne ja turvallisuuden hallintamallit kuntien palveluissa ja päätöksenteossa (KuntaTurva)

Päättynyt

Toteuttajat

WitMill Oy, Tampereen yliopisto (alihankkija)

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2021

Kunnat vastaavat monista julkisista peruspalveluista, kuten sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä perus- ja toisen asteen koulutuksesta. Kuntien tuottamissa palveluissa esiintyy kasvavassa määrin turvallisuusuhkia, kuten kuntien henkilöstöön ja kuntapalveluiden asiakkaisiin kohdistuvaa häirintää, uhkailua ja fyysistä väkivaltaa. Uhka- ja vaaratilanteet voivat olla henkistä häirintää, kuten uhkailua tai nimittelyä tai fyysisiä uhkatilanteita, kuten tönimistä, lyömistä, potkimista ja kielletyn tai muun esineen käyttöä vahingoittamistarkoituksessa. Myös kuntien luottamushenkilöt kokevat luottamustehtävänsä hoitamiseen liittyvää uhkailua. Suuremmissa kaupungeissa on niin ikään kunnanvaltuustojen kokouksissa jossain määrin uhkatilanteita, jotka saattavat johtaa kokousten keskeyttämiseen.

Kunnan on työnantajana ja viranomaisena huolehdittava päättäjien, henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta. Eduskunnalle, valtioneuvostolle, tuomioistuimille ja Maahanmuuttovirastolle on säädetty omat turvatoimia koskevat lakinsa, joiden tarkoituksena on taata riittävät keinot torjua turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviä uhkia muun muassa mahdollistamalla turvatarkastuksen suorittamisen tiloihin saapuville henkilöille. Myös kunnissa koetaan kasvavassa määrin tarvetta turvatarkastusten lisäämiseen keinovalikoimaan.

Valtiovarainministeriö asetti keväällä 2019 Espoon kaupungin ja Kuntaliiton aloitteesta työryhmän selvittämään kuntien turvallisuustilannetta ja turvatarkastusten mahdollisuutta. Työryhmän ehdotuksessa keskeisimmäksi asiaksi nousee laajempi ja tarkempi selvitystarve kuntien turvallisuustilanteesta. Tietoa kuntien turvallisuustilanteesta tarvitaan laajemmin eri puolilta Suomea, erikokoisista kunnista sekä eri toimialoilta, jotta pystytään muodostamaan riittävän kattava kuva ongelman sisällöstä ja laajuudesta mahdollisen lainsäädäntöhankkeen taustaksi. 

Tämä tutkimus tuotti kansallisella tasolla uutta tietoa, joka tukee julkista päätöksentekoa sekä valtiolla että kunnissa. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata kuntien tämänhetkistä turvallisuustilannetta, käytössä olevia turvatoimia ja turvallisuuspalveluiden käyttöä.

Tutustu hankkeen loppuraportteihin: osa 1 ja osa 2 sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (27.1.2021). 

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Heli Paavola, WitMill Oy, p. 050 428 0873, etunimi.sukunimi(at)witmill.fi

Turvallisuustilanne kuntien palveluissa ja kunnanvaltuustojen kokouksissa

Yhteyshenkilö ministeriössä