Jaakko Heikkinen

Kirjoittaja on Luonnonvarakeskuksen tutkija, joka tutkii hiilen kiertoja. Hän on osallistunut kansalliseen kasvihuonekaasuinventaarioon vuodesta 2014 lähtien. VN TEAS-hankkeessa Ruokahävikin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmasto- ja ympäristövaikutukset vuoteen 2030 mennessä (RuokaMinimi) hän on arvioinut peltojen hiilivarannon muutosta osana maataloustuotteiden ilmastovaikutusten arviointia.