Jari Lyytimäki

Kirjoittaja on erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on osallistunut Polku2030-,VireAvain-,  Avain2030- ja KekeArvi -hankkeisiin, joissa on tarkasteltu Suomen kestävän kehityksen edellytyksiä. Twitter: @lyytimaki