Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)

Käynnissä

Toteuttajat

Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2018–2/2019

Muiden YK-maiden lailla Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamiseen. Toimintaohjelman ytimenä ovat 17 YK:n hyväksymää tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta. Agendan edistämisen merkittävänä haasteena on sen teemojen dynaaminen läpileikkaavuus: suuri osa Agenda 2030:n tavoitteista koskee tavalla tai toisella useamman ministeriön ja/tai muiden viranomaisten hallinnonalaa, jonka lisäksi toimenpiteiden toteutus yhdellä sektorilla voi muuttaa oleellisesti toiminnan edellytyksiä muilla sektoreilla.

Hankkeen kahtena päätavoitteena on tuottaa monipuolisen aineiston perusteella riippumaton ja kokonaisvaltainen näkemys Suomen kestävän kehityksen politiikasta, sekä tuottaa yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kanssa konkreettisia suosituksia, jotka mahdollistavat vaikuttamisen muun muassa tulevan hallitusohjelman valmisteluun ja hallitusohjelman painopisteiden valintaan. Lisäksi hankkeessa järjestetään avaintoimijoille tarkoitetut pyöreän pöydän keskustelut ​Suomen kestävän kehityksen kannalta kriittisistä, mutta liian vähälle huomiolle jääneistä kompastuskivistä. Hankkeen viestejä kiteytetään eri tavoin, jotta syntyvää tietoa voidaan hyödyntää muun muassa eduskuntavaalien alla käytävässä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa, aineistona Suomen raportoidessa vuonna 2020 kansallisesta kestävän kehityksen työstä YK:n kestävän kehityksen foorumille, sekä päivitettäessä Agenda2030-toimintasuunnitelma vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

Ota yhteyttä:

Satu Lähteenoja, Demos Helsinki, p. 044 500 2993,  etunimi.sukunimi@demoshelsinki.fi 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kansallisen kestävän kehityksen politiikan (Agenda2030) kokonaisarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä