Jukka Kääriäinen

Blogin kirjoittaja toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä erikoistutkijana. Hän on toiminut YritysDigipalvelut VN-TEAS hankkeen projektipäällikkönä. Kääriäinen tutkii ja on ollut soveltamassa avoimen tuotteen hallintamallia erilaisissa tapauksissa julkisella sektorilla. Hän on lisäksi perehtynyt toimintatapoihin kuinka organisaatiot voivat edetä digimuutoksessa systemaattisesti uhat ja mahdollisuudet huomioiden.