Kirsti Vilén

Kirsti Vilén

Kirjoittaja työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä innovaatio- ja yritysrahoitusosastolla. Hänen tehtäviinsä kuuluvat innovaatiopolitiikan valmistelutehtävät. Vilén oli valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeen ”Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen” ohjausryhmän puheenjohtaja.