Kirsti Vilén

Kirsti Vilén

Kirjoittaja työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä ja hänen tehtäviinsä kuuluvat innovaatiopolitiikan erilaiset valmistelutehtävät. Vilén on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeen ”Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen” ohjausryhmän puheenjohtaja.