Liisa Pesonen

Blogin kirjoittaja työskentelee Luonnonvarakeskuksessa (Luke) erikoistutkijana Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut -tiimissä, osaamisalueenaan maatilan tiedonhallinta ja täsmäviljely. Hän toimii tutkijana valtioneuvoston tutkimushankkeessa ’Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä’ (DigiFood).

Mikäli halutaan rakentaa fiksuja digitaalisia ruokaketjuja, niin alkutuotannon digitalisointi Teollisen Internetin keinoin ja avoimien palveluverkostojen mahdollistamana on tärkeää, mutta myös mahdollista.