Maija FaehnleMaija Faehnle

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen Yhdyskuntaratkaisut-yksikössä. Hän on erikoistunut yhteistoiminnallisen hallinnan ja kansalaistoiminnan kysymyksiin yhteiskuntien muutoksessa ja
johtaa Paikallinen kansalaistoiminta yhteiskunnan resilienssin lisääjänä -hanketta.