Maija Faehnle

Maija Faehnle

Kirjoittaja vastaa  Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisessa yhteiskunnassa -hankkeessa uusien ratkaisujen kartoitusta koskevasta työstä. Hän toimii erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen Kestävän kaupungistumisen ohjelmassa ja on kiinnostunut yhteisöjen tavoista ratkaista yhteisiä haasteita maailman muuttuessa.