Merja Saarinen

Kirjoittaja on Luonnonvarakeskuksen tutkija, joka tutkii ruoan elinkaarisia ympäristövaikutuksia erikoisalanaan ravitsemuksen sisällyttäminen tarkasteluun. Hän on VN TEAS-hankkeen Ruokahävikin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmasto- ja ympäristövaikutukset vuoteen 2030 mennessä (RuokaMinimi) vastuullinen johtaja.