Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO)

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Merit Economics

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 7/2018–1/2019

Valmisteilla olevan EU:n hallintomalliasetuksen mukaan Suomen on laadittava ja toimitettava Euroopan komissiolle 30 vuoden päähän ulottuva pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategia. Hallitus on päättänyt, että Suomi toimittaa vähäpäästöisyysstrategiansa komissiolle tämän hallituskauden aikana. Hanke palvelee myös ilmastolain ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen vähäpäästöisyysstrategian valmistelutyötä. Työ tukee myös LVM:n asettaman ilmastopolitiikan työryhmän työtä.

Tutkimushankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen taustaselvitys Suomen pitkän aikavälin vähähiilistrategian muodostamiseksi ja vastataan tutkimuskysymyksiin liittyen kokonaispäästökehitykseen muilla kuin LULUCF-sektorilla. PITKO-hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä maatalouden ja LULUCF-sektorin skenaarioihin keskittyvän hankkeen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin ja -kokonaisuuksiin:

  • vertailuskenaarion laadinta ml. energia- ja päästötaseet; 
  • Suomen hiilineutraalisuustavoitteen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen (ml. päästökehityspolku) määrittelyt;
  • toimialakohtaiset etenemisvaihtoehdot (ml. politiikkatoimet, teknologiat ja ratkaisut) sekä
  • politiikkaskenaarioiden laadinta ja vaikutusanalyysit.

Tutkimuskysymyksiä tarkennetaan tarvittaessa hankkeen aikana ja otetaan joustavasti huomioon mahdollisia uusia näkökulmia ja/ tai Suomen raportointivaatimuksia mm. komissiolle, jotka mahdollisesti tulevat esille työn aikana.

Ota yhteyttä:

Tutkimustiimin päällikkö Tiina Koljonen, VTT Oy, p. 020 722 5806, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian taustaselvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä