Päivi Jämsén

Kirjoittaja toimii Ammattikeittiöosaajat ry:ssä projektikoordinaattorina. Hän on selvittänyt Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeessa ruokapalvelu- ja vanhuspalveluvastaavien näkemyksiä kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten ruokapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Selvitys on osa valtion selvitys ja tutkimustoimintaan liittyvää laajempaan hankekokonaisuutta.