Päivi Jämsén

Kirjoittaja toimii Ammattikeittiöosaajat ry:ssä projektikoordinaattorina. Hän on selvittänyt Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeessa kyselyiden ja haastatteluiden avulla kouluruokailun järjestämisen tämänhetkisiä toimintamalleja, välipalakäytäntöjä, kouluhedelmätuen hyötyjä ja käytön esteitä sekä kouluruokailua poikkeusoloissa. Kyselyt ja haastattelut tehtiin kuntien ruokapalveluista vastaaville ja perusopetustoimesta vastaaville henkilöille. Selvitys on osa valtion selvitys ja tutkimustoimintaan liittyvää laajempaan hankekokonaisuutta.