Pasi-Heikki Vaaranmaa Pasi-Heikki Vaaranmaa

Kirjoittaja on Suomen pysyvä edustaja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:ssä ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa. Ennen Pariisiin siirtymistään hän toimi ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston kauppapolitiikan yksikön päällikkönä ja siinä ominaisuudessa toimi ulkomaisia investointeja ja kriittistä aineetonta omaisuutta koskeneen VN TEAS-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.