Pia Västinsalo

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet ja ohjausmekanismit (EKO-SOTE) -hankkeessa, jossa hän selvittää ekologisesti kestävän soten tavoitteita, toimenpiteitä, sekä ohjaus- ja seurantamekanismeja Suomessa ja muissa maissa. Kirjoittaja tutkii Tampereen yliopistolla tekeillä olevassa väitöskirjassaan ekologisesti kestävään soteen liittyvää politiikkaa ja toimeenpanoa Suomessa.