Hyppää sisältöön

Ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet ja ohjausmekanismit (EKO-SOTE)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Demos Helsinki

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–8/2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta kuluttaa huomattavia määriä energiaa, vettä ja materiaaleja sekä tuottaa joko suoria tai materiaalien tuotannosta ja kuljetuksista johtuvia epäsuoria päästöjä ja jätettä. Sosiaali- ja terveydenhuolto on näin osaltaan kiihdyttämässä ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia.

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollosta puuttuu ekologisen kestävyyden kansalliset tavoitteet ja alan tarpeisiin kohdennettu, riittävän konkreettinen ohjaus. Ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyy useita toimijoita, jolloin myös hillintätoimien ohjaukselta vaaditaan paitsi hyvää kansallista koordinaatiota myös toimialat ja ministeriörajat ylittävää yhteistyötä. Niin tavoitteisiin kuin ohjaukseen on hyviä kansainvälisiä esimerkkejä, joita soveltamalla on mahdollista edistää ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista myös Suomessa. Sote-uudistus luo mahdollisuuden toimintatapojen ohjaukseen, uudistamiseen, skaalaamiseen ja yhtenäistämiseen. Tämä mahdollistaa myös ekologisen kestävyyden integroimisen yhtenäisellä tavalla osaksi hyvinvointialueiden toimintaa.

EKO-SOTE -hankkeen päätavoitteena oli muotoilla kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon ekologisesti kestävät tavoitteet sekä esittää seuranta- ja ohjausmekanismeja, joiden avulla tavoitteiden toimeenpanoa hyvinvointialueilla tuetaan. Tavoitteet sekä seuranta- ja ohjausmekanismit määriteltiin nykytilanteen kuvaukseen ja kansainväliseen tietoon nojaten sekä yhdessä toimeenpanevien tahojen kanssa.

Hankkeessa laskettiin sosiaali- ja terveydenhuollon hiilidioksidipäästöt ja kartoitettiin ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita ja toimenpiteitä Suomessa lähtötilanteen selvittämiseksi. Lisäksi selvitettiin kansainvälisiä ekologisesti kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausmekanismeja ja niiden toimivuutta. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Yliopistonlehtori Jutta Pulkki, Tampereen yliopisto, p. 050 318 6742, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Ekologisesti kestävä kehitys osana sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta

Yhteyshenkilö ministeriössä