Terhi Hautamäki

Kirjoittaja työskentelee Nuorisotutkimusverkoston hankkeessa "Rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuus. Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista", joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimusuunnitelman toimeenpanoa.