Vesa Salminen

Vesa Salminen

Kirjoittaja toimii 4FRONT Oy:ssa partnerina ja operatiivisena johtajana. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat eri ministeriöille, virastoille, järjestöille ja kansainvälisille organisaatioille toteutettavat elinkeino- ja innovaatiopolitiikan selvitys- ja arviointihankkeet.

Salminen toimii valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeen  ”Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen” projektipäällikkönä. Selvityksessä tarkastellaan innovaatiomyönteisen sääntelyn nykytilaa ja hyviä käytäntöjä Suomessa ja kansainvälisesti.