Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi demokratia .

Verkkovihaa tuotetaan organisoidusti mutta levitetään myös huomaamatta

Verkkovihaa tuotetaan ja levitetään moniin tarkoituksiin. Verkkoviha-hankkeessa tarkasteltiin vihapuheen tuottajien ja levittäjien verkostoja,...

Avustushakemusten yhteismuotoilu ja radikaali avoimuus parantavat kansalaisten ja hallinnon välistä luottamusta

Demokratian kestävyyttä koetellaan parhaillaan useissa Euroopan maissa, joiden johtajat käyttävät autoritäärisiä keinoja valtansa vahvistamiseksi....

Kansalaisaloitteiden allekirjoittajamäärässä ei näytä olevan suurta tarkistamisen tarvetta

Eduskunnan tehtävä on kuitenkin sen vaikeudesta huolimatta käydä kansalaiasaloitteista keskustelua, jossa punnitaan aloitteiden perusteita, niiden...

Kuntien uusissa osallistumiskeinoissa painottuu neuvoa-antavuus

Kansanvallan uudet muodot -hankkeessa selvitetään uusia kansalaisosallistumisen muotoja Suomessa ja lisäksi sitä miten ne vaikuttavat demokratian kehitykseen.