Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi meriliikenne .

Merenkulun ympäristösääntelyn suuntaviivoja

Laivaliikenteen ilmapäästöjen ympäristösääntely on kiristynyt viime vuosina ja tulee kiristymään huomattavasti.

Uusia mahdollisuuksia Suomen arktiselle merisektorille

Suomella on monia vahvuuksia ja paljon tarjottavaa arktiseen liiketoimintaan, koska meillä on vahva meriklusteri, pitkäaikaista käytännön kokemusta ja...

Salamatkustajat kuriin painolastivesisopimuksella

Tutkija Johanna Yliskylä-Peuralahti kertoo blogissaan millainen merkitys painolastivesiyleissopimuksen hyväksymisellä on Suomelle.