Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Fosforin kierrätystä jätevesistä voidaan vauhdittaa tukien ja vapaaehtoisten sopimusten yhdistelmällä

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.9.2017 11.38
Tiedote 406/2017

Tuoreen Aalto-yliopiston ja Tyrsky-Konsultoinnin tekemän selvityksen mukaan fosforin kierrätystä jätevesistä lannoitteeksi voidaan parhaiten edistää kehittämällä fosforin talteenoton menetelmiä ja kannustamalla talteenotetun fosforin lannoituskäyttöä.

Ottamalla käyttöön Suomen oloihin räätälöity yhdistelmä ohjauskeinoja voidaan kierrätysfosforista saada kilpailukykyinen vaihtoehto ehtyvälle ja uusiutumattomalle kaivannaisfosforille.

Selvitys tarkasteli fosforin talteenoton tekniikan tasoa sekä fosforin kierrätyksen edistämisen ohjauskeinoja ja niiden soveltuvuutta Suomeen.

Tällä hetkellä jätevesien sisältämä fosfori päätyy puhdistamolietteen mukana pääasiassa viherrakentamiseen, missä ei ole suurta lannoitustarvetta eikä se täten korvaa arvokasta ja niukkaa kaivannaisfosforia. Puhdistamolietteen maatalouskäyttöä rajoittaa huoli sen sisältämistä haitta-aineista ja ruuan puhtaudesta.

Ratkaisuna voisi olla fosforin talteenotto mahdollisimman puhtaana, jos se pystyttäisiin hyödyntämään lannoituksessa. Talteenottomenetelmistä osa sopisi Suomen oloihin melko pienillä muutoksilla jätevedenpuhdistamoilla ja kunnallistekniikassa, kun taas osa vaatisi suuria muutoksia. Tällä hetkellä mikään menetelmä ei ole vielä täysin kilpailukykyinen kustannuksiltaan, ja niistä meille parhaiten soveltuvatkin edellyttävät vielä kehitystyötä.

Jäteveden fosforin kierrätyksen edistämiseksi tarvitaan useiden ohjauskeinojen yhdistelmää. Julkishallinnon on syytä neuvotella lannoitevalmistealan kanssa vapaaehtoinen sopimus kierrätysravinteiden käytön edistämiseksi. Uusien ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvitaan oikein kohdennettua julkista rahoitusta. Kierrätyslannoitteiden kansallinen laatujärjestelmä takaisi tuotteiden puhtauden ja turvallisuuden. Tietopohjan vahvistaminen ja toimenpiteiden kohdentaminen edellyttävät myös lisää tutkimusta.

Jos vapaaehtoinen sopimus ei riitä toimivien kierrätysravinteiden markkinoiden luomiseen, voidaan asiaa vauhdittaa esimerkiksi fosforin talteenottovelvoitteen ja kierrätysravinteiden sekoitevelvoitteen yhdistelmällä. Siinä vesilaitokset velvoitettaisiin ottamaan jätevesien sisältämä fosfori talteen ja lannoitevalmistajat velvoitettaisiin käyttämään tietty määrä talteenotettua fosforia. Toinen vaihtoehto olisi ottaa käyttöön taloudellisia kannusteita, jotka ohjaisivat tähän suuntaan.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Jätevesien fosfori hyötykäyttöön – teknologioita ja ohjauskeinoja –selvitys
Jätevesien fosfori hyötykäyttöön – teknologioita ja ohjauskeinoja –Policy brief

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: professori Riku Vahala, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, p. 050 5884 232, [email protected]; tutkimusjohtaja Kati Berninger, Tyrsky-Konsultointi Oy, p. 040 879 8713, [email protected] ja neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö, p. 0295 250 340 [email protected]