Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valinnanvapauskokeilujen arviointi tuottaa tietoa sote-uudistuksen tueksi

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.5.2017 9.06
Tiedote 202/2017

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi palvelusetelikokeilun arviointikehikon. Sen avulla seurataan viidessä kunnassa käynnistyneitä valinnanvapauskokeiluja. Kokeilujen systemaattinen seuranta ja arviointi ovat tärkeitä sekä valinnanvapauden toimeenpanon että koko sote-uudistuksen kannalta.

THL:n hankkeessa on perehdytty kuntien palvelusetelikokeilujen erityispiirteisiin sekä niiden seurannan ja arviointiyhteistyön edellytyksiin. THL:n asiantuntijat ovat tuottaneet arviointikehikon kansallisen arvioinnin tueksi. Myös yksittäiset valinnanvapauskokeilut voivat hyödyntää siinä esitettyjä arviointinäkökulmia toiminnan kehittämisessä.

Arviointikehikon avulla tarkastellaan valinnanvapautta asiakkaan ja järjestelmän näkökulmasta. Hyvin suunnitellun arvioinnin avulla saadaan tietoa siitä, minkälaiset vaikutukset valinnanvapaudella on esimerkiksi palveluiden saatavuuteen, kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Kehittämistyön yksi keskeinen tavoite on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisen valinnanvapausmallin rakentaminen.

Vuosina 2017−2018 toteuttavien valinnanvapauskokeilujen tavoitteena on selvittää asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Toimivassa valinnanvapausmallissa asiakkaat tietävät oikeutensa valita eri palvelutuottajien välillä ja osaavat tehdä valinnat käytännössä. Mielekkäiden valintojen tekemiseksi asiakkailla tulee olla luotettavaa vertailutietoa vaihtoehdoista. Rahan tulee seurata asiakasta joustavasti valitulle tuottajalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä palveluseteli- ja valinnanvapauskokeilu toteuttaa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Kokeilun arviointi käynnistyy vuoden 2017 aikana.  THL:n kehittämishanke Palvelusetelikokeilun arviointikehikko on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Palvelusetelikokeilun arviointikehikko –raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: johtava asiantuntija Pia Maria Jonsson, p. 0295 247 195, THL, [email protected] sekä johtaja Raija Volk,  0295 163 263, STM, [email protected]