Sivut, joissa tagi kognitio .

Tutkimusteeman yhteiskehittäminen
Seuraavien sukupolvien huomioiminen lainsäädännön valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa

19.10.2021 15.59
VN TEAS
Tervetuloa yhteiskehittämään tutkimusteemaa, jolla tuetaan tulevaisuusselonteon toisen osan valmistelua. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten lainvalmistelussa voidaan vahvemmin huomioida valmisteltavien lakien vaikutukset tuleviin sukupolviin sekä vastata ja varautua tulevaisuuden kehityskulkuihin. Tilaisuus järjestetään Teamsissa tiistaina 26.10. klo 11.00–12.30.

Tutkimustieto päätöksenteossa tänään – tuttuja haasteita ja uusia keinoja

21.9.2021 15.15
VN TEAS
seminaarin kuvituskuva
Miten tutkittu tieto vaikuttaa päätöksentekoon ja lainsäädännön valmisteluun? Miten edistetään tutkijoiden ja lainvalmistelijoiden vuorovaikutusta? Millaisia mahdollisuuksia yhteistyölle on jo olemassa? Tervetuloa Tutkimustieto päätöksenteossa tänään – tuttuja haasteita ja uusia keinoja -webinaariin torstaina 14.10. klo 10.00–12.15!

Selvitys: Hallituksen ilmastolakiehdotuksen päästötavoitteiden toteutuminen edellyttää ripeitä toimia ennen vuotta 2030

3.9.2021 9.38
VNK YM
Valtioneuvoston selvityksiä logo
Tuoreen selvityksen mukaan vuodelle 2030 esitetty 60 prosentin päästövähennystavoite vuoden 1990 tasoon verrattuna edellyttää erityisesti sitä, että energia- ja muun teollisuuden investoinnit vähähiilisiin ratkaisuihin toteutuvat siihen mennessä.

Käyttäytymistieteellinen näkökulma valtionhallinnossa saa jatkoa ja vahvistuu

19.5.2021 12.20
VNK
Kuva: Tim Bird/Finland Promotion Board
Kuva: Tim Bird/Finland Promotion Board
Valtioneuvoston kanslia jatkaa lokakuussa 2020 käynnistynyttä hanketta, jossa on kokeiltu käytännössä käyttäytymistieteellisen tiedon soveltamista koronakriisin hoidossa. Jatkohankkeen tavoitteena on vahvistaa valtionhallinnon kykyä soveltaa käyttäytymistieteellistä tietoa myös laajemmin eri politiikka-alueilla.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Arviointi: Valtionhallinnon tulosohjausmallissa tunnistettavissa selkeitä kehittämiskohteita

11.5.2021 8.51
VM VN TEAS
Valtionhallinnon tulosohjausmallin nykytilaa ja kehitystarpeita on tarkasteltu 11. toukokuuta julkaistussa arvioinnissa. Tulosohjauksessa on tapahtunut viime vuosina selvää, joskin hallinnonaloittain hyvin vaihtelevaa, kehitystä. Tulosohjaus on monilla hallinnonaloilla kehittynyt strategisempaan suuntaan, samalla kun vuoropuhelu ministeriön ja ohjattavan viraston välillä on parantunut. Positiivisesta kehityksestä huolimatta tulosohjaukseen kohdistuu kuitenkin useita uudistustarpeita.